bahenska

PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.

 • +420 286 010 118
A 203

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2004: PhDr., FF UK, Praha
1995–2003: Ph.D., FF UK, Praha
1989–1994: Mgr., FF UK, Praha

Badatelské zaměření:

České dějiny 19. století; vývoj ženského hnutí v českých zemích v evropském kontextu; ženy ve vědě v 19. a 20. století

Výzkumné projekty od r. 2010:

Spoluřešitelka projektu Ženská práce a moderní společnost v českých zemích, GA ČR, 2013-2015
Spoluřešitelka projektu České feministické myšlení 19. a 20. století, GA ČR, 2009-2011

Pedagogická činnost od roku 2010:

FF UK, Ústav hospodářských a sociálních dějin
FF UHK, Historický ústav
FF UK, Ústav českých dějin

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

2014-2018:členka Akademického sněmu AV ČR
2012-dosud: členka redakční rady ediční řady EGO Nakladatelství Lidové noviny
2012-dosud: místopředsedkyně Rady MÚA AV ČR
2011-dosud: členka ediční rady vydavatelství MÚA AV ČR
2011-dosud: členka Etické komise FF UHK
2009-dosud: hlavní redaktorka časopisu Práce z dějin Akademie věd

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010 (delší než 1 měsíc)

Květen 2014: Aktion Österreich-Tchechien, AÖCZ-Universitätslehrerstipendien, Vídeň, Rakousko

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 – MÚA AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 – Archiv AV ČR)

Publikační činnost od roku 2010:

Spoluautorství vědeckých monografií

 • Bahenská, Marie ; Heczková, L. ; Musilová, D. O ženské práci. Dobové (sebe)reflexe a polemiky. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 240 s.
 • Bahenská, Marie ; Heczková, L. ; Musilová, D. Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. století. České Budějovice : Němec - Veduta, 2011. 282 s. ISBN 978-80-86829-79-1.
 • Bahenská, Marie ; Heczková, L. ; Musilová, D. Ženy na stráž! České feministické myšlení 19. a 20. století. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. 335 s. ISBN 978-80-86495-70-5.

Redakce kolektivních monografií

 • Bahenská, Marie (ed.) ; Malínská, Jana (ed.). Ženy a politika (1890–1938). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 362 s. ISBN 978-80-87782-24-8.

Studie v impaktovaných časopisech

 • Bahenská, Marie. Liberální matka Božena Němcová?. Český lid, Etnologický časopis. 2012, roč. 99, č. 3, s. 307-318. ISSN 0009-0794.

Studie v ostatních recenzovaných časopisech

 • Bahenská, Marie. Paní doktorová, ošetřovatelka, slečna doktorka. Obraz ženy ve zdravotnických profesích na stránkách Ženských listů. Studia historica Nitriensia. 2014, roč. 18, č. 1, s. 3-14. ISSN 1338-7219.
 • Bahenská, Marie. Postavení českých učitelek a jeho proměna po 28. říjnu 1918. "Jest to práce nejnevděčnější a nejbídněji placená.". Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2011, roč. 3, suppl. 1, s. 159-168. ISSN 1803-9243.
 • Bahenská, Marie. Žena ve vědě: Alena Lengerová. Práce z dějin Akademie věd. 2011, roč. 3, č. 2, s. 248-263. ISSN 1803-9448.

Studie v kolektivních monografiích

 • Bahenská, Marie. Sociální práce žen v českých zemích v 19. století. Tradice – kontinuita – povinnost. In Bahenská, M.; Malínská, J. (ed.). Ženy a politika (1890–1938). Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. s. 19-29. ISBN 978-80-87782-24-8.
 • Bahenská, Marie. Žena v medicíně: Anna Bayerová. In Cesty k samostatnosti. Portréty žen v éře modernizace. Praha : Historický ústav AV ČR, 2010. s. 70-90. ISBN 978-80-7286-164-4.