Komerční spisová služba

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Poradenskou pomoc s prováděním spisové služby v organizaci.
  Pokud nevíte co s papíry a jakým způsobem optimalizovat spisovou službu nabízíme vyškolené odborníky, kteří Vám pomohou situaci zvládnout a zpřehlednit. Vyhotovíme studii, jakým způsobem vést spisovou službu, jak pečovat o fyzické a elektronické dokumenty, jak správně písemnosti evidovat, systematizovat, uložit a provést skartační řízení a písemnosti předat do příslušného archivu. Naši pracovníci zajistí, že všechny úkony budou splňovat platnou legislativu.

 • Vyhotovení spisových plánů a řádů
  Adekvátní správa písemností organizace vyžaduje existenci spisového plánu a řádu. Tato vnitřní norma je bezpodmínečně nutná pro správný chod instituce protože explicitně popisuje oběh dokumentů a jejich klasifikaci do jednotlivých spisových tříd s přiřazením skartačních lhůt. Řádně vypracovaný spisový plán a řád umožní instituci kvalitní orientaci v písemnostech, uchrání ji před ztrátou dokumentů a případným právním postihem.

 • Provedení skartačního řízení
  Z kapacitních důvodů až do odvolání nepřijímáme nové zakázky na komerční přípravu skartačního řízení.

(Dohled nad spisovou službou na pracovištích a v orgánech Akademie věd ČR, posuzování skartačních návrhů a výběr archiválií, jak vyplývá z interních norem AV ČR, zůstává beze změny.)

 • Školení v oblasti spisové služby
  Současná doba klade stále větší nároky na profesionální správu dokumentů. Organizace se často potýkají s nedostatkem zaškoleného personálů a v důsledku toho mohou vznikat instituci i materiální a finanční ztráty. Nabízíme příslušná školení, která budou zaměřena na platnou legislativu v oblasti archivnictví a spisové služby, zajištění správného chodu spisové služby od zaevidování dokumentu až po jeho zařazení do skartačního řízení. Certifikovaná školení jsou určena jak pro pracovníky státní a veřejné správy, odborníky z oblasti archivnictví, knihovnictví, tak i pracovníky v soukromém sektoru a jiné zájemce.

Vedle obecných školení v problematice spisové služby nabízíme rovněž školení v práci s elektronickým systémem spisové služby pro veřejnou správu (systém typu open-source).

 • Přednáškovou činnost jiným subjektům

Výhody outsourcingu

 • Zajištění všech zákonem předepsaných požadavků
 • Poskytnutí odborných znalostí a zkušeností
 • Garance kvalifikovaného provedení práce
 • Kvalitní a bezpečné skartační řízení
 • Zajištění ochrany dokumentů před neodbornou a neoprávněnou manipulací
 • Úspora provozních a investičních nákladů
 • Úspora času

Nevýhody in-house řešení

 • Časová náročnost nastavení optimálních řešení a provedení odborné práce
 • Vázanost lidských zdrojů
 • Požadavky na odbornou erudici a zkušenosti zaměstnanců
 • Riziko neznalosti problematiky

Ceník

Ceny se upravují podle počtu bm (běžných metrů), množstevní slevy.

Metodika 500 až 700 Kč za 1 hodinu práce
Poradenství a školení 900 Kč až 1200 Kč za 1 hodinu práce
Zpracování písemností (soupis a třídění) 400 až 750 Kč/bm
Zařazení písemností ve spisovně 150 Kč/bm
Skartační plán a řád 2 000 až 10 000 Kč/ks
Skartace písemností 150 až 250 Kč/bm
Doprava 12 Kč/km

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Kontakt

spisovka@mua.cas.cz
tel. +420 286 010 114