Knihovna

Knihovnu MÚA AV ČR tvoří dvě provozně oddělené části: Knihovna Masarykova ústavu AV ČR (MSÚ) a Knihovna Archivu AV ČR. Výpůjční služby zajišťuje v každé z nich vždy jedna pracovnice. Ostatní pracovníci knihovny se věnují výhradně katalogizaci historického knihovního fondu.Knihovna Masarykova ústavu AV ČR

Kontakt:

ing. Jana Dvořáková

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10
182 00, Praha 8
dvorakova@mua.cas.cz
+420 286 010 543

 

Výpůjční doba Knihovny Masarykova ústavu AV ČR (včetně Knihovny T. G. Masaryka) pro veřejnost

Po: 9:00 – 18:00
St: 9:00 – 18:00

(Knihy lze objednávat pouze k prezenčnímu studiu v badatelně MÚA prostřednictvím elektronických formulářů nebo osobně v badatelně MÚA. Objednávku pro externího uživatele nutno učinit minimálně tři pracovní dny předem a vyčkat na potvrzení o jejím vyřízení.)knihovna-tgm.jpg?itok=ihCs_dGi Pro prezenční studium jsou zpřístupněny:

dokumenty z původního fondu knihovny Ústavu T. G. Masaryka (Knihovna T. G. Masaryka):

 • knižní a jiné samostatně vydané práce TGM a Edvarda Beneše
 • knižní a samostatně publikované práce o životě a díle TGM a Edvarda Beneše
 • periodika:
  • původní fond – reprezentativní zastoupení českých a slovenských časopisů, historických sborníků a věstníků (přelom 19. a 20. stol. a 1. republika s individuálním přesahem)
  • výběr současných odborných periodik (19. a 20. stol.)

dokumenty z příručních knihoven (současná knižní produkce):

 • život a dílo T. G. Masaryka
 • život a dílo Edvarda Beneše
 • dějiny českých zemí a Československa 1848–1948
 • bibliografie
 • encyklopedické slovníky

Výpůjční doba Knihovny Masarykova ústavu AV ČR a Knihovny T. G. Masaryka pro zaměstnance MÚA

Po: 9:00 – 17:00

St: 9:00 – 17:00

Čt: 8:30 – 12:30

(Objednávky zasílejte prostřednictvím elektronického formuláře. Svazky z Knihovny TGM, které budou k dispozici k prezenčnímu studiu v badatelně, je nutno objednat alespoň jeden den předem) .Knihovna Archivu AV ČR

Kontakt:

PhDr. Irena Kraitlová

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10
182 00, Praha 8
kraitlova@mua.cas.cz
+420 286 010 541

 

Výpůjční doba Knihovny Archivu AV ČR k prezenčnímu studiu pro veřejnost

(Knihy lze objednávat pouze k prezenčnímu studiu v badatelně MÚA prostřednictvím elektronických formulářů nebo osobně v badatelně MÚA. Objednávku pro externího uživatele nutno učinit minimálně jeden pracovní den předem a vyčkat na potvrzení o jejím vyřízení.)

Po: 9:00 – 18:00
St: 9:00 – 18:00


Výpůjční doba Knihovny Archivu AV ČR pro zaměstnance MÚA

Út: 8:30 – 16:00
St: 8:30 – 14:00
Pá: 8:00 - 12:00