Knihovna

Knihovnu MÚA AV ČR tvoří dvě provozně oddělené části: Knihovna Masarykova ústavu AV ČR (MSÚ) a Knihovna Archivu AV ČR. Výpůjční služby zajišťuje v každé z nich vždy jedna pracovnice. Ostatní pracovníci knihovny se věnují výhradně katalogizaci historického knihovního fondu.

Kontakt: knihovna@mua.cas.cz


Knihovna Masarykova ústavu AV ČR

Kontakt:

ing. Jana Dvořáková

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10
182 00, Praha 8
dvorakova@mua.cas.cz
+420 286 010 543

 

Výpůjční doba Knihovny Masarykova ústavu AV ČR (včetně Knihovny T. G. Masaryka) pro veřejnost

Po: 9:00 – 18:00
St: 9:00 – 18:00

(Knihy lze objednávat pouze k prezenčnímu studiu v badatelně MÚA prostřednictvím elektronických formulářů nebo osobně v badatelně MÚA. Objednávku pro externího uživatele nutno učinit minimálně tři pracovní dny předem a vyčkat na potvrzení o jejím vyřízení.)


Provoz badatelny v omezeném režimu

Z důvodu preventivních opatření proti šíření virové nákazy je omezena kapacita badatelny MÚA. Obsazenost badatelny se zobrazuje na stránce Rezervace badatelny MÚA.

Návštěva badatelny je možná pouze po předchozí rezervaci na tel +420 286 010 120 nebo písemně badatelna@mua.cas.cz.

V žádosti o rezervaci vždy uveďte časové rozmezí (v celých hodinách), v němž plánujete svou návštěvu uskutečnit. Volnou kapacitu značí bílé pole, zeleně jsou označeny časové úseky, kdy bude badatelna plně obsazena.
Návštěvu lze uskutečnit teprve poté, co je vaše rezervace potvrzena (telefonicky nebo e-mailem).


Pro prezenční studium jsou zpřístupněny:

knihovna-tgm.jpg?itok=ihCs_dGi

dokumenty z původního fondu knihovny Ústavu T. G. Masaryka (Knihovna T. G. Masaryka):

 • knižní a jiné samostatně vydané práce TGM a Edvarda Beneše
 • knižní a samostatně publikované práce o životě a díle TGM a Edvarda Beneše
 • periodika:
  • původní fond – reprezentativní zastoupení českých a slovenských časopisů, historických sborníků a věstníků (přelom 19. a 20. stol. a 1. republika s individuálním přesahem)
  • výběr současných odborných periodik (19. a 20. stol.)

dokumenty z příručních knihoven (současná knižní produkce):

 • život a dílo T. G. Masaryka
 • život a dílo Edvarda Beneše
 • dějiny českých zemí a Československa 1848–1948
 • bibliografie
 • encyklopedické slovníky

Výpůjční doba Knihovny Masarykova ústavu AV ČR a Knihovny T. G. Masaryka pro zaměstnance MÚA

Po: 9:00 – 17:00
St: 9:00 – 17:00
Čt: 8:30 – 12:30

(Objednávky zasílejte prostřednictvím elektronického formuláře. Svazky z Knihovny TGM, které budou k dispozici k prezenčnímu studiu v badatelně, je nutno objednat alespoň jeden den předem) .


Knihovna Archivu AV ČR

Kontakt:

PhDr. Irena Kraitlová

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10
182 00, Praha 8
kraitlova@mua.cas.cz
+420 286 010 541

 

Výpůjční doba Knihovny Archivu AV ČR k prezenčnímu studiu pro veřejnost

(Knihy lze objednávat pouze k prezenčnímu studiu v badatelně MÚA prostřednictvím elektronických formulářů nebo osobně v badatelně MÚA. Objednávku pro externího uživatele nutno učinit minimálně jeden pracovní den předem a vyčkat na potvrzení o jejím vyřízení.)

Po: 9:00 – 18:00
St: 9:00 – 18:00


Výpůjční doba Knihovny Archivu AV ČR pro zaměstnance MÚA

Út: 8:30 – 16:00
St: 8:30 – 14:00
Pá: 8:00 - 12:00