Katalogy knihovny MÚA AV ČR

 

Společné vyhledávání v knihovnách MÚA AV ČR

(Knihovna Archivu AV ČR, Knihovna Masarykova ústavu AV ČR, Knihovna T. G. Masaryka, Profesorská knihovna T. G. Masaryka)

„Souborný katalog“ knihoven MÚA AV ČRKnihovna Archivu AV ČR


Knihovna Masarykova ústavu AV ČR (MSÚ)

Zahrnuje fond knihovny Masarykova ústavu AV ČR (budovaný od r. 1995) a historické fondy (Knihovnu TGM a Profesorskou knihovnu TGM)


Knihovna T. G. Masaryka

Ke dni 15. 12. 2022 je zkatalogizováno celkem 157 400 svazků. Předhled dosud zkatalogizovaných svazků a systém oborového třídění Knihovny T. G. Masaryka.

Pokud si chcete prohlédnout zkatalogizované tituly vybraného oboru, zadejte zkratku oboru do katalogu (pole Signatura nebo Signatura 2) a systém vyhledá všechny odpovídající svazky, které jsou již k dispozici.

Návod ke specializovanému vyhledávání v katalogu Knihovny TGM


Profesorská knihovna T. G. Masaryka

(depozitum Ústřední knihovny Univerzity Karlovy)