Elektronické informační zdroje

Více informací: https://www.lib.cas.cz/eiz/

Vzdálený přístup umožněn pro počítače MÚA nebo prostřednictvím uživatelského účtu (po registraci čtenáře v Knihovně AV ČR).

On-line registrace čtenáře KNAV: https://www.lib.cas.cz/sluzby/vypujcky/registrace/  (v přípravě)


 

digital-humanities.jpg?itok=2bPRtHuj

Digital Humanities – zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku. Portál Digital Humanities vznikl v rámci výzkumného programu Paměť v digitálním věku, který je součástí Strategie AV21.

Zpřístupnění přehledu informačních zdrojů ústavů AV ČR z jednoho místa.

Vstup z KNAV: https://www.lib.cas.cz/dh/zdroje/


 

ezb.jpg?itok=NYh4wc-0

EZB je vyhledávací portál, Elektronická knihovna časopisů, spravovaná Univerzitní knihovnou v německém Regensburgu. Umožňuje zjistit dostupnost plných textů elektronických časopisů ve více jak 600 zapojených institucích, včetně Knihovny Akademie věd ČR. Tituly jsou barevně rozděleny do čtyř kategorií podle možnosti přístupu.

Vstup z KNAV: http://rzbvm013.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=CASCR&colors=7&lang=en


 

wos.jpg?itok=JLHWr1W2

Web of Science je jednotné rozhraní pro přístup do citačních a abstraktových databází (časopisy, knihy) společnosti Thomson Reuters. V rámci licence KNAV získáte přístup k 9 databázím:

Web of Science Core Collection je hlavní bází Web of Science. Tato multioborová databáze obsahuje záznamy více jak 12 000 impaktovaných časopisů z celého světa (včetně open-access) a přes 160 000 sborníků. Pokrývá více než 250 vědních oborů od roku 1900.

Prostřednictvím Web of Science je také možné přistupovat k citačním databázím Journal Citation Reports.

Vstup z KNAV: http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=3BPDcbvmQNzYsrjO2Su&preferencesSaved=


 

scopus.jpg?itok=BZhy5q6l

Databáze Scopus společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury (časopisy, články). Databáze je tematicky rozdělena do 4 hlavních oblastí. V rámci služby Articles-in-press je možné vyhledávat články z více než 3 750 časopisů ještě před jejich vydáním. Pokrývá období od roku 1823 do současnosti.

Vstup z KNAV: https://www.scopus.com/


 

erihplus_465x121_invert.jpg?itok=-7S9gro_

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities) je seznam vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd se základními informacemi o nich. Ke každému časopisu je přiřazena 1–2 vědecké disciplíny z oblasti humanitních a sociálních věd. Dle těchto disciplín lze zjistit, které významné časopisy v oboru vycházejí.

Volné vyhledávání: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/


 

proquest.jpg?itok=F6INGK9-

ProQuest Central je v současnosti největší agregovanou plnotextovou databází na trhu. Kromě odborných časopisů, sborníků z konferencí či referátů umožňuje přístup také ke stovkám amerických, kanadských i mezinárodním novin, k více než 50 000 disertačních prací.
Přístupná je pouze část ProQuest Central, v současnosti největší agregovaná plnotextová databáze na trhu. Zahrnuje dokumenty od roku 1971 do současnosti.

Vstup z KNAV: http://search.proquest.com/index


 

ebsco.jpg?itok=mpq9sK7s

EBSCOHost je jednotné rozhraní umožňující přístup k vybraným bibliografickým a plnotextovým databázím. V rámci licence KNAV jsou zpřístupněny následující databáze:

Academic Search Complete je celosvětově nejucelenější multioborová databáze. Indexuje více než 12 500 časopisů, z toho přes 8 500 je dostupných plnotextově a více než 7 300 je recenzovaných. Pokrývá období od roku 1887 do současnosti. V rámci databáze Academic Search Complete je dostupná i citační databáze více jak 1 400 periodik.

Business Source Complete, Regional Business News, Art Source, Library, Information Science & Technology Abstracts, GreenFILE, Education Resource Information center, MEDLINE, Newswires. Pokrývá období od roku 1962 do současnosti.

Vstup z KNAV: EBSCOHost


 

oro.jpg?itok=E0i0jZiT

Oxford Reference Online (ORO) je digitální referenční knihovna zpřístupňující 238 slovníků a encyklopedií nakladatelství Oxford University Press. Obsahuje více než 1 740 000 záznamů pokrývajících 25 vědních oborů od roku 2002 do současnosti.

Vstup z KNAV: http://www.oxfordreference.com/


 

emerald.jpg?itok=RR7c08bb

Emerald Insight je multioborová databáze, díky které získáte přístup k plným textům 294 časopisů z produkce vydavatelství Emerald. Databáze pokrývá široké spektrum oborů, které jsou řazeny do 16 předmětových kategorií. Pokrývá období od roku 1988 do současnosti.

Vstup z KNAV: http://www.emeraldinsight.com/


 

ulrichsweb.jpg?itok=BZuydBx2

Ulrichsweb je bibliografická databáze obsahující podrobné informace o více než 300 000 tištěných i elektronických periodik různého zaměření. Mimo odborných časopisů zde můžete nalézt také magazíny, noviny, zpravodaje, sborníky či knižní série. Pokrývá období od roku 1997 do současnosti.

Vstup z KNAV: http://www.ulrichsweb.serialssolutions.com/login/librarySelect


 

nature.jpg?itok=26wPYY04

Časopis Nature je jedním z nejprestižnějších a nejcitovanějších vědeckých časopisů světa. Multioborová, vícejazyčná, plnotextová databáze článků.

Vstup z KNAV: http://www.nature.com/nature/archive/index.html?showyears=


 

kluwer.jpg?itok=LvdjHarg

Biological Abstracts Archive je bibliografická databáze z oblasti biologie, obsahující bibliografické záznamy a abstrakty článků ze  4 387 časopisů z rozmezí let 1978–2009.

Vstup z KNAV: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=BA


 

Další informační zdroje

         

  • Souborný katalog AV ČR, VuFind (vyhledávač, recovery systém, open source: tištené a elektronické knihy a časopisy, elektronické zdroje; vč. vzdáleného přístupu – přístup přes osobní hesla) https://vufind.lib.cas.cz/
  • Digitální knihovna AV ČR (digitalizace v AV, většina je přístupná pouze ze studovny KNAVhttps://www.lib.cas.cz/digitalni-knihovna/
  • ASEP (repozitář AV ČR, publikace pracovníků AV ČR, citace, recenze, analytika) https://www.lib.cas.cz/asep/