Dějiny – Teorie – Kritika

Časopis Dějiny – Teorie – Kritika je zaměřen na dějiny historiografie, metodologii a její proměny, s důrazem na polemičnost a kritičnost. Periodikum v letech 2004–2010 vydával Masarykův ústav AV ČR, resp. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., a Fakultou humanitních studií UK. Počínaje číslem 1/2011 se jeho jediným vydavatelem stala Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Kontakt na redakci: www.dejinyteoriekritika.cz