Badatelna

Provozní doba badatelny

Badatelna je pro veřejnost otevřena, s výjimkou státních svátků, ve dnech

  • pondělí   9:00 – 18:00
  • středa    9:00 – 18:00

V nutných případech kontaktujte prosím pracovníka badatelny: tel. +420 286 010 120, e-mail badatelna@mua.cas.cz


Ochranná opatření pro studium v badatelně

Od středy 17. 3. 2021 bude studium v badatelně umožněno pouze těm návštěvníkům, kteří se prokážou jedním z uvedených dokladů:

  • potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, provedeném nejvýše před 7 dny,
  • potvrzení o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Pro pobyt ve všech prostorách MÚA AV ČR platí povinnost míst nasazené osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.


Rezervace studia v badatelně MÚA

Z důvodu omezené kapacity badatelny MÚA dochází ke změně v organizaci badatelských návštěv.

Návštěva badatelny je možná pouze v provozní době po předchozí rezervaci na tel +420 286 010 120 nebo písemně badatelna@mua.cas.cz. Obsazenost badatelny se zobrazuje na stránce Rezervace badatelny MÚA.

V žádosti o rezervaci vždy uveďte časové rozmezí (v celých hodinách), v němž plánujete svou návštěvu uskutečnit. Volnou kapacitu značí bílé pole, zeleně jsou označeny časové úseky, kdy bude badatelna plně obsazena.
Návštěvu lze uskutečnit teprve poté, co je vaše rezervace potvrzena (telefonicky nebo e-mailem).


Informace pro badatele – fond Z. Nejedlý

Z důvodu revize a pořádání bude s platností od 1. 7. 2015 až do odvolání uzavřen osobní fond Zdeněk Nejedlý. Přístupné zůstanou pouze tyto části fondu: Tisky, Cestovní průvodce, Arnošt Brichta. Jiné badatelské požadavky (týká se rovněž fotografií z fondu) nebude možné vyřizovat.

Od 1. 12. 2015 jsou uzavřeny také další s fondem Z. Nejedlého související fondy: Kabinet pro studium díla Zdeňka Nejedlého ČSAV, Hubert Doležil, Otakar Hostinský a Artuš Rektorys.

Děkujeme za pochopení.


Dočasně nepřístupná část archivního fondu T. G. Masaryk

Z důvodu revize a pořádání budou s platností od 6. 12. 2021 až do odvolání uzavřeny některé části osobního fondu T. G. Masaryk, oddíl Republika:

  • Státní správa – ministerstva – úřady (k. 381–391),
  • Menšiny a země ČSR (k. 392–403),
  • Osoby (k. 411–425).

img_7817.jpg?itok=pg9QFqIe Kontakt

PhDr. Jan Chodějovský, Ph.D.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Gabčíkova 2362/10
Praha 8
182 00

chodejovsky@mua.cas.cz
+420 286 010 120


img_7824.jpg?itok=hAgdeEEF Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 10, 24 jedou jak ve směru od stanice metra linky C Kobylisy, tak od stanice metra linky B Palmovka.
Ze zastávky Vychovatelna je třeba podejít Zenklovu ulici dvěma navazujícími podchody.

Autobus 201 přijíždí od stanice metra linky C Nádraží Holešovice, nebo v opačném směru od stanic metra C Letňany a Střížkov.
Ze zastávky Vychovatelna je třeba podejít ulici V Holešovičkách podchodem.

Upozornění pro motoristy: ulice Gabčíkova je jednosměrná ve směru od Zenklovy ulice.


Mapa