cart
0

Soupis rukopisů sbírky A.B.Mitrovského v Archivu města Brna

Provider
AV ČR
Project code
IAE9077902
Project type
Badatelské granty
Year of start
1999
Year of completion
1999
Researcher in MÚA
Stanislav Petr
Beneficiary
Archiv AV ČR
Soupis poskytne badatelům a odborným zájemcům kritický popis rukopisů literární povahy uložených ve fondu Mitrovského sbírky v Archivu města Brna. Jeho vydáním se zpřístupní více než 270 rukopisů tohoto fondu, pro které byly dosud k dispozici jen nevyhovující a zastaralé pomůcky. Katalog je zpracován na potřebné vědecké úrovni, podle zásad popisu rukopisů. Badatelé a ostatní zájemci tak získají moderní pomůcku, která obohatí poznání především o prameny k dějinám Moravy, Čech, práva, správy, lingvistiky,hospodářských dějin a přírodních věd.