cart
0

Samostatná/ý finanční účetní

Deadline for applications
10. 8. 2023

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., hledá zaměstnance na pozici samostatná/ý finanční účetní

 

Pracovní náplň:

Požadujeme:

Nabízíme:

Přihlášky posílejte elektronicky na adresu sekretariat@mua.cas.cz, předmět: Výběrové řízení - finanční účetní.

Vybraní kandidáti budou pozváni k osobnímu pohovoru.

 

Ochrana osobních údajů při zaslání životopisu ve výběrovém řízení.

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete Masarykovu ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté uchazečem o zaměstnání budou použity pouze v rozsahu určeném pro výběrové řízení. Dále prohlašujeme, že údaje uchováme v databázi nejdéle po dobu jednoho roku od převzetí (doručení).

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #