cart
0

Workshop Premonstráti v pozdně středověkých Čechách

Písemné prameny premonstrátského řádu

Date of event
13. 12. 2023, 10:00 – 13. 12. 2023, 16:15
Place of event
MÚA AV ČR, konferenční sál (B -110), Gabčíkova 2362/10, Praha 8

Řád premonstrátů, založený v roce 1120, byl do českých zemí uveden brzy po svém založení zásluhou olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, který nalezl pro svůj záměr vydatnou podporu u knížete Vladislava II. a jeho ženy Gertrudy. Ti se stali zakladateli nejstarší české kanonie v Praze na Strahově. Jedním z úkolů řádu premonstrátů byla podpora vědy a vzdělávání, což se odráželo i v přístupu řádu k písemné kultuře. Na rozdíl od jiných řádů nebyla jejich písemnostem doposud věnována v českém prostředí soustavná badatelská pozornost. Jednotlivé příspěvky, které na workshopu zazní, se proto zaměří na písemné prameny týkající se řádu, a to jak písemnosti diplomatické povahy, tak rukopisy a dějiny premonstrátských knihoven.

Workshop pořádají Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Program workshopu viz v přiloženém dokumentu.

Annexes

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #