cart
0

Ondřej Vodička: Exil katolického měšťanstva z husitských Čech

Výzkumné semináře MÚA AV ČR – podzim 2023

Date of event
2. 10. 2023, 15:00 – 2. 10. 2023, 16:30
Place of event
MÚA AV ČR, konferenční sál (B -110), Gabčíkova 2362/10, Praha 8

Ondřej Vodička (Masarykův ústav a Archiv AV ČR): Exil katolického měšťanstva z husitských Čech

Zavinily to především roztříštěnost pramenné základny a omezený dopad na „velké dějiny“, že se česká historiografie katolickým měšťanům prchajícím z husity ovládaných regionů doposud příliš nevěnovala. Jejich životní osudy však nabízí zajímavý a donedávna převážně skrytý úhel pohledu na jinak velmi podrobně popsanou husitskou revoluci, která tvoří jeden ze zásadních milníků české historie. Přednáška shrne výsledky nejnovějšího výzkumu této migrační vlny, který byl realizován v rámci projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR. Jednotlivé uprchlické osudy na pozadí válečných a revolučních událostí pomohou ilustrovat vážná dilemata, kterým byli katolicky a royalisticky orientovaní měšťané nuceni čelit, a nastíní také jejich životní strategie, které jim v exilové destinaci pomohly nadále vést co možná normální život.

Semináře se konají v sídle MÚA na adrese Gabčíkova 10, Praha 8, v konferenčním sále v suterénu budovy B a jsou kromě pracovníků ústavu bezplatně přístupné také dalším zájemcům.

Annexes

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #