cart
0

Jana Magdaléna Májeková: Poslanci uhorského parlamentu za mesto Prešporok a ich adaptácia na nové politické pomery po vzniku Československa

Výzkumné semináře MÚA AV ČR – jaro 2023

Date of event
15. 5. 2023, 15:00 – 15. 5. 2023, 16:30
Place of event
MÚA AV ČR, konferenční sál (B -110), Gabčíkova 2362/10, Praha 8

Jana Magdaléna Májeková (Historický ústav SAV)

Politická kariéra časti poslancov uhorského parlamentu za mesto Prešporok (dnešnú Bratislavu) je príkladom sociálnej mobility ľudí, ktorí sa dostali z lokálnej do štátnej politiky. V príspevku pozorujem rôzne spôsoby kariérneho postupu, politické stratégie a okolnosti zvolenia kandidáta z vládnej alebo opozičnej strany. V neposlednom rade budem hľadať odpovede aj na otázky spojené so vznikom Československa v roku 1918, teda aké bolo životné či politické smerovanie niekdajších politických elít po vzniku nového štátu.