cart
0

Výstava: Na smetanovské vlně

Voda v životě a díle Jana a Bedřicha Smetanových

Date of event
15. 6. 2024 – 31. 8. 2024
Place of event
Smetanův dům Litomyšl, Komenského nám. 402, Litomyšl

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i., vás zve na výstavu Na smetanovské vlně. Voda v životě a díle Jana a Bedřicha Smetanových.

Výstava představuje dva příslušníky starého východočeského rodu Smetanů v poněkud netradiční perspektivě. Hudebního skladatele Bedřicha Smetanu a hydrologa a hydrotechnika Jana Smetanu propojuje skrze motiv vody, který je zde přiblížen jako osudový vliv a inspirační zdroj tvůrčích sil ve vědě, technice i umění. V případě umělce Smetany poukazuje nejen na odraz vody v jeho díle, ale také na obecné vnímání krajiny společností 19. století (symfonická báseň Vltava, opery Čertova stěna, Tajemství, Braniboři v Čechách). V případě technika Smetany jde o vodu jakožto o přírodní sílu, již je pomocí poznatků technických věd a jejich aplikací možné obrátit ve prospěch člověka (výstavba přehrad, jezů, vodních koridorů).

Autory výstavy jsou Věra Dvořáčková, Martin Jemelka a Vlasta Mádlová z MÚA.

Od 15. 6. do 31. 8. 2024 bude výstava volně přístupná ve Smetanově domě v Litomyšli, poté se přesune do budovy Hučáku v Hradci Králové (září–říjen 2024) a následně do Automatických mlýnů v Pardubicích (listopad–prosinec 2024).

Akce se koná s podporou programu Strategie AV21 – Voda pro život, pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a s podporou Královéhradecké provozní, a. s.

Annexes