cart
0

Vědecká zasTÁVka

Večer s mladými vědci a vědkyněmi v rámci Týdne Akademie věd

Date of event
9. 11. 2023, 18:00 – 9. 11. 2023, 20:00
Place of event
Akademie věd ČR, Národní 1009/3, Praha, místnost 205

ZasTAVte se na kus řeči s mladými vědkyněmi a vědci, laureáty ocenění Prémie Otto Wichterleho. V krátkých příspěvcích Vám představí svůj výzkum, ale i svou cestu do Akademie věd ČR a své působení v ní. Jakým výzvám čelí a co je motivuje? Inspirativním večerem pro začínající vědce i další zájemce o vědu provede Martina Spěváčková.

Z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR se zúčastní Tomáš Gecko:

Když se dnes hovoří o českém prezidentu a jeho kanceláři, často zaznívá slovo Hrad. Někdy s nechutí, jindy s respektem. Podobně rozporuplné emoce vzbuzoval již mytizovaný prvorepublikový Hrad prezidenta T. G. Masaryka. Přijďte si poslechnout, jak se kolem Masaryka shlukovali věrní spolupracovníci, aby vytvářeli špionážní, peněžní a sociální sítě, pro které se vžilo pojmenování Hrad.

Ostatní účastníci večera viz web TAV.

Annexes

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #