cart
0

Uvedení knihy Jiřího Brabce Periodika a sborníky 1939–1945

Křest knihy s účastí Lucie Merhautové

Date of event
4. 4. 2024, 18:00 – 4. 4. 2024, 20:00
Place of event
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

O autorovi Jiřím Brabcovi a nové publikaci Periodika a sborníky 1939–1945 promluví Lucie Merhautová (MÚA) a Daniel Vojtěch. Setkání moderuje Michael Špirit.


„Můj zájem o periodika, motivovaný literární historií, se postupně přesouval k poznávání specifické role různých periodik v duchovním kontextu Protektorátu. Jakým způsobem si řada listů uchovávala relativně svobodný prostor navzdory tlaku moci?“ (z autorova úvodu)

Pořádají nakladatelství Triáda a Archiv Jana Patočky – Filosofický ústav AV ČR.

Annexes

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #