cart
0

Přednáška: Velkolepá vize Františka Šorma a její realizace. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v proměnách času

Přednáška Martina France o dějinách Ústavu organické chemie a biochemie v rámci Týdne Akademie věd

Date of event
8. 11. 2023, 18:00 – 8. 11. 2023, 19:00
Place of event
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (přednáškový sál), Flemingovo nám. 2, Praha 6

Fascinující příběh Ústavu organické chemie a biochemie začíná v mimořádně temném období českých dějin, v éře nacistické okupace, kdy byly nuceně zavřeny vysoké školy a univerzity a vyučující i studenti si byli nuceni hledat jiné uplatnění.

Mladý chemik František Šorm působící v průmyslovém výzkumu kolem sebe soustředil skupinu dalších talentovaných osobností vytvářející jádro pozdějšího ústavu. Po skončení války zahájil vědecky i organizačně velmi schopný F. Šorm rychlou kariéru a začal budovat vědecké pracoviště nového typu.

Když vznikla v roce 1952 Československá akademie věd, stal se jejím generálním tajemníkem a zároveň vedl od 1. 1. 1953 Ústav organické chemie ČSAV, z něhož se snažil vybudovat celosvětově respektované centrum vědeckého výzkumu, které by slučovalo vynikající teoretický základní výzkum s prakticky využitelnými výsledky.

K naplňování této vize v následujících letech přispívala i skutečnost, že F. Šorm se stal v roce 1962 předsedou ČSAV. Ale ani Šormův nucený odchod ze všech funkcí po roce 1968 nezměnil základní směřování ústavu, který později vedl k významným úspěchům spojovaných se jménem Šormova žáka Antonína Holého.

Přednáší Martin Franc z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

Přednáška je součástí jubilejního minisymposia k 70. výročí založení ÚOCHB.

Annexes