cart
0

Památky a společnost v českých zemích 1900–1960: Profesní a osobní strategie ochránců památek ve světle soukromé korespondence

Výzkumné semináře MÚA AV ČR – jaro 2024

Date of event
18. 3. 2024, 15:00 – 18. 3. 2024, 16:30
Place of event
MÚA AV ČR, konferenční sál (B -110), Gabčíkova 2362/10, Praha 8

Přednáška představí východiska a cíle stejnojmenného grantového projektu, který analyzuje dosud málo známé souvislosti, v nichž se v první polovině 20. století utvářela bohatá tradice české památkové péče a mapuje osobnosti, které ji zejména v menších městech pomáhaly utvářet. Jádrem výzkumu je rekonstrukce dobových aktérských sítí, jejichž osu tvoří dlouholeté působení historika umění Zdeňka Wirtha, klíčového iniciátora, garanta a popularizátora oboru.

Přednášejí Michal Kurz, Kristina Uhlíková a Hana Kábová (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Ústav dějin umění AV ČR).

Semináře se konají v sídle MÚA na adrese Gabčíkova 10, Praha 8, v konferenčním sále v suterénu budovy B a jsou kromě pracovníků ústavu bezplatně přístupné také dalším zájemcům.

Annexes

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #