cart
0

Felix Weltsch aneb filosofie tvořivého středu

Přednáška Milana Hanyše

Date of event
22. 2. 2024, 15:00
Place of event
Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha, zasedací místnost v 1. patře

Přednáška se zaměří na život a myšlení pražského německo-židovského filosofa, novináře a právníka Felixe Weltsche. Blízký přítel Franze Kafky a dalších intelektuálů „pražského kruhu“, formuloval v meziválečném období originální pohled na lidskou existenci, židovskou identitu a středoevropskou demokracii. Přednáška představí Weltschův koncept tvořivého nebo tvůrčího středu. Tento pojem vyjadřuje Weltschem preferovanou dynamickou pozici, která se vyznačuje udržováním tvůrčího napětí vztahem k extrémním pozicím v různých oblastech kultury. Přednáška přiblíží, jakým způsobem Weltsch aplikoval tento koncept na různé oblasti života, včetně politiky a náboženství.

Přednáší Milan Hanyš z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

Akci pořádá Oddělení moderní české filosofie FLÚ AV ČR.

Annexes