cart
0

Beseda: Korespondence TGM

Debata o ediční práci v programu veletrhu Svět knihy Praha

Date of event
24. 5. 2024, 16:00 – 24. 5. 2024, 17:00
Place of event
PEN klubovna Jiřího Gruši, Výstaviště Praha

U příležitosti završení dlouholetého projektu vydávání dopisů mezi T. G. Masarykem a spisovatelem J. S. Macharem bude na veletrhu Svět knihy Praha 2024 představena celá ediční řada Korespondence TGM. Prezentace bude spojena s debatou o smyslu edičního zpřístupňování těchto dokumentů.

Besedy se zúčastní Vratislav Doubek a Helena Kokešová z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, Petr Kotyk z Památníku národního písemnictví a Magdaléna Pokorná z Historického ústavu AV ČR. Moderuje Dagmar Hájková.

Vstup na akci je součástí vstupenky na veletrh Svět knihy.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #