cart
0

Ženy v české a československé vědě v první polovině 20. století

Provider
GA ČR
Project code
GA19-08667S
Project type
Standardní projekty
Year of start
2019
Year of completion
2022
Researcher in MÚA
Marie Bahenská
Beneficiary
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Participants
Univerzita Hradec Králové / Filozofická fakulta; Univerzita Karlova / Filozofická fakulta

Projekt se zabývá výzkumem žen-vědkyň v Československu v první polovině 20. století. Jeho cílem je vytvořit komplexní obraz vědkyně v české a československé společnosti první poloviny 20. století s přihlédnutím k evropskému kontextu. Soustředí se na analýzu podílu žen a mužů ve vědecké práci, důvody, které do určitých oborů přiváděly více žen než mužů, možnosti profesionálního růstu a budování vědecké kariéry žen, sladění pracovního a osobního života. Východiskem pro výzkum budou archivy vědeckých institucí, univerzitní archivy a dochované fondy osobní provenience. Uplatňována bude převážně metoda gender a komparace (lokální, oborová). Hlavním výstupem projektu bude komparativní monografie o zastoupení a pracovních výsledcích žen ve vědních oborech a jejich působení ve vědeckých institucích.