cart
0

Výzkumné centrum pro dějiny vědy

Provider
MŠMT
Project code
LN00A041
Project type
Výzkumná centra
Year of start
2000
Year of completion
2004
Researcher in MÚA
Antonín Kostlán
Beneficiary
Archiv AV ČR / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Participants
Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Cílem je vybudování centra pro dějiny vědy, tedy pro důležitou historickou disciplínu s mnoha mezioborovými přesahy, která není v současné době v ČR zastoupena samostatným pracovištěm ani na VŠ, ani v AV ČR. Základním principem bude interdisciplinaritaaspolupráce mezi humanitními a přírodovědnými obory. Na činnosti centra se bude podílet řada dalších pracovišť v Praze, Brně, Olomouci a Českých Budějovicích (pro dějiny matematiky, dějiny lékařství, kulturní dějiny, archivy vysokých škol aj.).V úzké spolupráci se zahraničními odborníky se pracoviště zaměří přednostně na vývoj moderní české vědy v 19. a 20. století, provede komparaci s vývojem v zahraničí a zhodnotí i mezinárodní kontakty české vědy. Zapojí se rovněž i do spolupráces aplikovanou oblastía přispěje také k popularizaci české vědy a její historie. Výsledky bádání budou průběžně využívány k výchově mladých vědeckých pracovníků, a to zejména formou studijních doktorandských programů.