cart
0

Vydání 17.svazku Spisů T.G.Masaryka :Přednášky z osmdesátých let

Provider
GA ČR
Project code
GA409/98/1131
Project type
Standardní projekty
Year of start
1998
Year of completion
1998
Researcher in MÚA
Stanislav Polák
Beneficiary
Archiv AV ČR
Cílem tohoto grantového úkolu je vydání dalšího z ediční řady Spisů T.G. Masaryka vydávaných obnoveným Ústavem T.G. Masaryka ( dosud vyšlo 5 svazků). Jedná se o svazek Přednášky z let osmdesátých, který obsahuje čtyři důležité Masarykovy přednášky (Blaise Pascal, jeho život a filozofie, Počet pravděpodobnosti a Humova skepce, Teorie dějin dle zásad T. H. Bucklea a O studiu děl básnických), kterými se v letech 1883-1884 uvedl jako mladý docent české univerzity ve známost širší veřejnosti. Přednášky bylypředmětem zájmu všech významnějších Masarykových současníků i následníků, ale nebyly od svého prvního vydání nikdy realizovány. Současná edice je založena na badatelském výzkumu a analýze textů. Proto je součastí vydání i ediční vysvětlivkový aparát i jmenný rejstřík. Ediční příprava prováděná PhDr. S. Polákem již probíhá v tomto roce. Svazek bude vydán v roce 1998.