cart
0

Velká válka (1914-1918) ve světle korespondence T.G. Masaryka a Edvarda Beneše

Provider
GA ČR
Project code
GA409/01/0875
Project type
Standardní projekty
Year of start
2001
Year of completion
2003
Researcher in MÚA
Dagmar Hájková
Beneficiary
Archiv AV ČR
Cílem projektu je vytvořit přesně ohraničený a přitom dostatečně reprezentativní pramenný soubor, jehož analýzou by bylo možné posoudit činnost a vzájemný vztah T. G. Masaryka (1850-1937) a Edvarda Beneše (1884-1948) v době první světové války. Takovým