cart
0

Vědy o životě v českých zemích 1750 - 1950

Provider
AV ČR
Project code
IAE9077701
Project type
Badatelské granty
Year of start
1997
Year of completion
1997
Researcher in MÚA
Jan Janko
Beneficiary
Archiv AV ČR

Dílo prezentuje celkový obraz vývoje vědeckého poznání v oblasti věd o životě v českých zemích v době od uvedení tzv. nové vědy v epoše tereziánských a josefinských reforem do pol. tohoto století. Vývoj biologie je sledován v kontextu se společenským a kulturním rozvojem. Zahrnut je i přínos vědců a institucí, hlásících se k německému jazyku /národu. Práce je rozdělena do 5 chronologicky vymezených úseků, z nichž každý je dále dělen tematicky. Autor se opíral v prvé řadě o znalost pramenů, sekundární lit. hraje zde jen konzultativní úlohu. Jde o první u nás dokončené dějiny biologických věd v českých zemích vůbec, zahrnující navíc nejen tradiční botanické a zoologické obory, ale také teoretickou medicínu a mezní obory na rozhraní s fyzikou, chemií a vědami o zemi.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #