cart
0

Vatikán a Československo 1918-1938

Provider
GA ČR
Project code
GA409/08/0121
Project type
Standardní projekty
Year of start
2008
Year of completion
2010
Researcher in MÚA
Michal Pehr
Beneficiary
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Cílem předkládaného projektu je připravit studii monografického charakteru, zabývající se vztahy mezi Československem a Vatikánem ve sledovaném období na základě nově zpřístupněných vatikánských archivů. Studie bude doplněna výběrovou edicí příslušných dokumentů reflektující postoj Vatikánu k politickému a kulturnímu vývoji v Československu. Podobný komplexní soubor není prozatím k dispozici. Chystaný projekt by pomohl osvětlit situaci katolické církve za první republiky, ale i postavení Československana mezinárodním poli mezi světovými válkami a na základě dříve nepřístupných archivních pramenů vatikánské provenience rozšířit poznaní dané problematiky.