cart
0

Univerzita Karlova a Československá akademie věd. Instituce vědy a vysokoškolské vzdělanosti v proměnách politiky a společnosti v letech 1945–1968

Provider
GA ČR
Project code
GA13-09541S
Project type
Standardní projekty
Year of start
2013
Year of completion
2016
Researcher in MÚA
Martin Franc
Beneficiary
Univerzita Karlova / Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy
Participants
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Na příkladu Univerzity Karlovy v Praze a Československé akademie věd přiblížíme postavení a působení vědních a vysokoškolských institucí v Československu v letech 1945–1968. Jejich vývoj budeme sledovat v kontextu politických, myšlenkových a společenských proměn v poválečném dvacetiletí a především v kontextu proměn československé vědní a vysokoškolské politiky. Hlavní důraz budeme klást na jejich místo a funkci v systému vědy a vzdělanosti a na jejich vzájemné vztahy pohybující se v rozmezí od spolupráce po konkurenci. Obě instituce budeme zkoumat jako objekty a subjekty interakce mezi politikou, ideologickými a systémovými nároky, požadavky kladenými moderní společností a vlastními představami a ambicemi vědců, pedagogů a studentů.