cart
0

T. G. Masaryk a Slované

Provider
GA ČR
Project code
GAP410/12/1136
Project type
Standardní projekty
Year of start
2012
Year of completion
2015
Researcher in MÚA
Vratislav Doubek
Beneficiary
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Participants
Historický ústav AV ČR
Projekt analyzuje v různých úrovních vývoj, charakter a význam vztahu T. G. Masaryka, určující osobnosti českého kulturně-politického vývoje 19. a 20. století, k slovanským národům - Rusům a jižním Slovanům. Jednotlivé badatelské úkoly budou řešit Masarykovy kontakty z pohledu spolupráce politických elit v proměnlivé situaci modernizace společnosti před 1. světovou válkou, v jejím průběhu a v meziválečných letech. Jedním ze základních témat analýzy bude též proměna pojetí východoevropského areálu v politických koncepcích T. G. Masaryka a jeho stoupenců. Těmto otázkám bude věnována mezinárodní vědecká konference. Důležitou oporu všech analýz budou představovat paralelně zpracovávané edice korespondence T. G. Masaryka s Rusy, Poláky a jižními Slovany, které budou vydány v rámci ediční řady Korespondence T. G. Masaryka. Edičním pracím bude předcházet odborná diskuse věnovaná problematice ediční teorie a praxe.