cart
0

Summae confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech českých a moravských knihoven

Provider
AV ČR
Project code
ICE8077303
Project type
Doplňkové publikační granty
Year of start
2003
Year of completion
2003
Researcher in MÚA
Jiří Kejř
Beneficiary
Archiv AV ČR
Dílo je českým příspěvkem k členitému mezinárodnímu bádání o středověké učené literatuře, určené pro potřeby duchovních správců a zpovědníků, která se dotýká současně práva a teologie. Je výsledkem soustavného průzkumu rukopisů zachovaných v knihovnách České republiky a je součástí souborné katalogizace rukopisů. Připojeny jsou podrobné rejstříky: seznam zkratek, incipitů, užitých citovaných rukopisů a jmenný rejstřík.