cart
0

Senioři – nositelé historické paměti 20. století: distanční vzdělávání třetího věku v historických vědách v éře pandemie COVID-19

Provider
TA ČR
Project code
TL04000233
Project type
ÉTA. Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění
Year of start
2020
Year of completion
2022
Researcher in MÚA
Martin Jemelka
Beneficiary
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Cílem projektu je vytvořit novou platformu distančního vzdělávání seniorů v historických vědách. Jejím hlavním prostředkem je audiovizuální obsah didaktického rázu, umístěný na webovém portálu. Tématem je historická paměť a překonávání krizových momentů lidského života. Aktivní přístup uživatelů je podpořen možností sdílet vlastní informace a zkušenosti s uvedenou tematikou. Cílovou skupinou jsou senioři z řad studentů univerzit třetího věku, didaktikové, pedagogové, zájemci o historii 20. století a distanční vzdělávání. Projekt aplikuje excelentní výsledky projektového týmu na poli dlouhodobého výzkumu dějin 19. a 20. století, vychází z jeho aktivit v popularizaci vědy a personálně propojuje etablované badatele na poli historických věd a didaktiky dospělých.