cart
0

Ruská a ukrajinská emigrace v meziválečném Československu ( kulturní a vědecký přínos ) II.

Provider
GA ČR
Project code
GA409/97/0818
Project type
Standardní projekty
Year of start
1997
Year of completion
1999
Researcher in MÚA
Ljubov Běloševská
Beneficiary
Archiv AV ČR (Slovanský ústav AV ČR)

Projekt je 2. etapou výzkumu kulturního a vědeckého přínosu ruské a ukrajinské emigrace v meziválečném Československu v jeho ideové, sociální a kulturní interakci s českým prostředím. Zpracování tématu se zúčastní stejně jako v 1. etapě také Archiv AV ČR, Literární archiv Památníku národního písemnictví a Slovenská knihovna při Národní knihovně ČR. Tematicky se projekt týká odboru historie, politologie a sociologie, filozofie a také filologie. Cílem projektu je dokončení systémového a heuristického zkoumání této vědecké oblasti, jenž předpokládá komplexní zpracování látky s vytvořením databází k tématu a publikaci Sborníku analytických studií, Sborníku memoárů, kroniky kulturního a vědeckého života ruské emigrace ve 2. sv. , Soupisu archivních materiálů II. a jednotlivých soupisů písemných pozůstalostí a rozpracování bibliografické báze statí a článků z emigranského a československého tisku.