cart
0

Rejstříky městské sbírky jihlavské z let 1425-1442. Edice

Provider
AV ČR
Project code
IAA8077302
Project type
Badatelské granty
Year of start
2003
Year of completion
2004
Researcher in MÚA
František Hoffmann
Beneficiary
Archiv AV ČR
Důležitým pramenem pro poznání struktury středověkých měst jsou knihy a rejstříky městských daní. Patnáct rejstříků městské sbírky z let 1425-1442, které se dochovaly ve Státním okresním archivu v Jihlavě, umožňuje sledovat, jak se měnila skladba i celkový potenciál města v kritických letech husitké revoluce. Tento soubor, v českých zemích ojedinělý, zaslouží, aby byl badatelům zpřístupněn edicí. Byla zpracována již v letech 1952-1956, ale podařilo se vydat jen rozšířený úvod v knize Jihlava v husitskérevoluci (r.1961), kterou však nejsou pramenné možnosti rejstříků vyčerpány. K vydání je třeba dopracovat lístkový rejstřík. Jako příloha edice byl zpracován místopis Jihlavy v 1.polovině 15. století. Na něm založený plán města byl v literatuře opakovaněpřetiskován. Ukázalo se, že místopis má mnohostranné využití v různých oborech, od urbanistiky až po dějiny hmotné kultury. Je účelné jej vydat samostatně.