cart
0

První poválečná generace českých astronomů, astrofyziků a matematiků. Interdisciplinární výzkum historie vědeckých sítí.

Provider
GA ČR
Project code
GA19-20678S
Project type
Standardní projekty
Year of start
2019
Year of completion
2022
Researcher in MÚA
Tomáš Pavlíček
Beneficiary
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta
Participants
Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta mezinárodních vztahů

Projekt má zkoumat vzdělávání a výchovu astronomů a astrofyziků v Praze a Brně v letech 1945–1959 (první poválečná generace). Výsledná kolektivní biografie bude postavena na výzkumu generačního vědomí a forem vzdělávání (role učitele, učebnic, observatoří a lidových hvězdáren). Hlavní otázkou je, jak byla generace formována historickými zlomy a společně sdílenou zkušeností, jak čeští vědci (včetně matematiků) uplatnili tuto zkušenost ve své pracovní kariéře a jak se podíleli na vytváření vědecké instituce zdola. Interdisciplinární projekt umožňuje kombinovat poznatky z oboru astronomie s kvantitativními postupy historie (kolektivní biografie a generační diskurs) a s kvalitativními postupy mezinárodních vztahů (epistémické komunity). Takto ukotvené dějiny vědy mají ambici postihnout oborový i sociální kontext vývoje přírodních věd a vysvětlit významné zastoupení českých astronomů ve společnosti i na poli astronautiky a kosmického práva.