cart
0

Průvodce po rukopisných fondech muzeí v České republice

Provider
GA ČR
Project code
GA404/99/0566
Project type
Standardní projekty
Year of start
1999
Year of completion
2001
Researcher in MÚA
Stanislav Petr
Beneficiary
Archiv AV ČR
Cílem navrhovaného projektu bude kritický popis všech rukopisných fondů, které jsou uloženy v muzeích České republiky. Soupis poskytne základní informace o příslušných muzejních rukopisných fondech, jak badatelům, tak i všem zájemcům, kterým slouží rukopisy jako východisko jejich vědecké práce. Naváže tak na již vydaný svazek ´Průvodce rukopisných fondech zámeckých, hradních a palácových knihoven v České republice´ a na přípravný druhý svazek ´Průvodce po rukopisných fondech archivů ČR´. Důležitýmpřínosem projektu bude skutečnost, že ´Průvodce´ zachytí v převážné míře ty rukopisné fondy, pro něž dosud nebyly vydány žádné pomůcky umožňující jejich zpřístupnění.