cart
0

Průvodce po rukopisných fondech centrálních a církevních knihoven v České republice

Provider
GA ČR
Project code
GA404/02/0130
Project type
Standardní projekty
Year of start
2002
Year of completion
2004
Researcher in MÚA
Stanislav Petr
Beneficiary
Archiv AV ČR
Cílem navrhovaného projektu bude kritický popis všech rukopisných fondů, které jsou uloženy v Národní knihovně v Praze, Moravské zemské knihovně v Brně, Státních vědeckých knihovnách a v církevních knihovnách. Soupis poskytne základní informace o rukopisných fondech příslušných knihoven, jak badatelům, tak i všem zájemcům, kterým slouží rukopisy jako východisko jejich vědecké práce. Naváže tak na již vydané svazky Průvodce po rukopisných fondech zámeckých, hradních a palácových knihoven v České republice, Průvodce po rukopisných fondech archivů v České republice, jakož i na třetí připravovaný svazek Průvodce po rukopisných fondech muzeí v České republice. Důležitým přínosem projektu bude skutečnost, že Průvodce zpřístupní dosud nezpracované rukopisné fondy, pro něž nebyly dosud vydány žádné pomůcky.