cart
0

Postavení technických oborů v ČSAV. Ústav teoretické a aplikované mechaniky (1953–1992)

Provider
AV ČR
Project code
L300771601
Project type
Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů
Year of start
2016
Year of completion
2017
Researcher in MÚA
Věra Dvořáčková
Beneficiary
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Hlavním cílem projektu je poukázat na diametrálně odlišnou pozici technických oborů v České akademii věd a umění (ČAVU) a v Československé akademii věd (ČSAV), analyzovat příčiny zásadního obratu v přístupu Akademie k rozvíjení technicky orientované problematiky, a to vše na základě ilustrativního příkladu jednoho z technicky zaměřených ústavů, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, jenž patřil mezi první pracoviště začleněná do struktur nově se etablující, centrální vědecké instituce v Československu.