cart
0

Obraz Ruska v české politice 1848 - 1914

Provider
GA ČR
Project code
GA409/01/0878
Project type
Standardní projekty
Year of start
2001
Year of completion
2003
Researcher in MÚA
?
Beneficiary
Univerzita Karlova / Filozofická fakulta
Participants
Masarykův ústav AV ČR
Bacillus cereus je znám jako významný původce dvou odlišných forem alimentárních intoxikací člověka, průjmového a emetického syndromu. Zatímco u člověka není pochyb o etiologické úloze B.cereus, poznatky o jeho roli při vzniku alimentárních intoxikací zv
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #