cart
0

Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea

Provider
GA ČR
Project code
GA404/99/0565
Project type
Standardní projekty
Year of start
1999
Year of completion
2000
Researcher in MÚA
Pavel Brodský
Beneficiary
Archiv AV ČR
Rukopisná sbírka Knihovny Národního muzea náleží mezi nejbohatší a nejvýznamnější na území České republiky. Nejvýznamnější součástí této sbírky je fond více než tří set iluminovaných rukopisů. Z těchto důvodů je sbírka rukopisů Národního muzea předmětembadatelského zájmu již dlouhá desetiletí. Odpovídajícímu využití bohatství muzejní sbírky však zatím brání ne zcela dostatečné zpracování a zpřístupnění fondu. Vydání speciálního katalogu iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea se proto jeví jakoúkol nanejvýš aktuální. Speciální katalog jako základní evidenční pomůcka umožní badatelům orientovat se v rozsáhlém fondu vyobrazení nejrůznějších námětů. Práce tak umožní, aby se muzejní sbírce dostalo odpovídajícího uznání nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí. To nepochybně přispěje k jejímu intenzivnějšímu vědeckému využívání i k začlenění české knižní malby do evropských souvislostí. Příprava publikace je pravidelně sledována Komisí pro soupis rukopisů, která její vydání na repr