cart
0

Jaroslav Bidlo a Milada Paulová: zakladatelské osobnosti historické slavistiky v kontextu vývoje české vědy

Provider
GA ČR
Project code
GA18-20451S
Project type
Standardní projekty
Year of start
2018
Year of completion
2020
Researcher in MÚA
Daniela Brádlerová
Beneficiary
Univerzita Karlova / Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy
Participants
Masarykův ústav a Archiv
Projekt je zaměřen na zakladatelské osobnosti české historické slavistiky Jaroslava Bidla (1868-1937) a Miladu Paulovou (1890-1970). Má sledovat jejich životní osudy, odbornou kariéru, dílo, bibliografii, zahraniční odborné kontakty a především jejich roli v širším kontextu vývoje českých společenskovědních disciplín i jejich přesahování do kontextu evropského. Úzká souvislost mezi oběma osobnostmi je dána skutečností, že v jejich kariéře a částečně i odborném zaměření hraje velkou roli vzájemný vztah a přímá návaznost: Paulová byla Bidlovou žačkou a po jeho smrti de facto převzala výuku dějin střední a východní Evropy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zároveň byla první docentkou a první vysokoškolskou profesorkou v českých zemích - projekt tedy zasahuje nejen do oblasti dějin historiografie a dějin vědy, dějin univerzitní vzdělanosti, ale také genderových studií.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #