cart
0

Inscenování politického exilu. Českoslovenští politici v Londýně za druhé světové války

Provider
GA ČR
Project code
GA18-02760S
Project type
Standardní projekty
Year of start
2018
Year of completion
2020
Researcher in MÚA
Richard Vašek
Beneficiary
Univerzita Karlova / Filozofická fakulta
Participants
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Předkládaný projekt se zabývá životem československých politiků v Londýně za druhé světové války. Sleduje primárně prostředí kolem prezidenta Edvarda Beneše. Sami aktéři se o vlastní exilové komunitě zmiňovali jako o „městě ve městě“ nebo „velké vesnici“. Projekt se zabývá otázkou, jak byly tyto politické elity konstituovány, a představuje je v rutinních, všednodenních rytmech i neobvyklých nepředpokládaných situacích. Perspektiva všedního dne nabízí možnosti rekonstrukce exilového prostředí, včetně struktur mocenských vztahů. Metaforou exilového vládnoucího dvora se projekt soustředí na otázky, jak byl politický exil inscenován, a analyzuje různé stupně formálnosti tohoto prostoru. Cílem projektu je přispět k historiografii československého londýnského exilu jako fenoménu na průsečíku žité praxe a symbolických praktik. Hlavním výstupem bude kolektivní monografie, edice deníků Ivo Ducháčka prokládaná analytickými pasážemi, dále edice pamětí Josefa Davida a několik odborných studií.