cart
0

Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách

Provider
GA ČR
Project code
GA404/02/0182
Project type
Standardní projekty
Year of start
2002
Year of completion
2004
Researcher in MÚA
Pavel Brodský
Beneficiary
Archiv AV ČR
Cílem navrhovaného projektu je zpracování iluminovaných rukopisů českého původu v polských sbírkách a jejich vydání formou vědeckého katalogu. Mnoho českých rukopisných památek se v uplynulých stoletích dostalo za hranice a dnes tvoří součást významnýchsvětových sbírek. Nezanedbatelné jsou v tomto směru sbírky na území Polska, v prvé řadě v Krakově a Vratislavi, jednotlivé památky se však nalézají i v dalších polských městech. Navrhovatel měl v minulosti možnost se s některými rukopisy seznámit, v průběhu let se však vynořily informace o dalších, doposud neznámých dokladech české knižní malby. Rovněž bude třeba přehodnotit výsledky dosavadního bádání, zejména s ohledem na provenienci rukopisů (nejistota, s jakou je doposud vedena dělící čára mezi iluminací českou a slezskou, je patrná zejména ve Vratislavi). Základní heuristický výzkum proto bude muset být v řadě případů podniknut znovu, aby práce zahrnula české památky tohoto typu co nejúplněji. Katalog poskytne informace badatelům v oblasti