cart
0

Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století

Provider
GA ČR
Project code
GA409/09/0503
Project type
Standardní projekty
Year of start
2009
Year of completion
2011
Researcher in MÚA
Miroslav Kunštát
Beneficiary
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Filozofická fakulta
Participants
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Cílem projektu je zmapování vědeckých a vzdělávacích center Němců v Čechách (zejména Sudetoněmeckého ústavu pro výzkum země a národovědu) v 19. a ve 20. století (do r. 1945) a jejich zařazení do komparativního přehledu se vztahem k přeshraničním německýmoblastem i pražskému centru.