cart
0

HistoryLab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti

Provider
TA ČR
Project code
TL01000046
Project type
ÉTA. Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění
Year of start
2018
Year of completion
2021
Researcher in MÚA
Michal Frankl
Beneficiary
Ústav pro studium totalitních režimů
Participants
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Cílem projektu je vývoj a aplikace inovativních softwarů pro výuku historických témat, jež zefektivní dosažení vzdělávacích cílů stanovených v RVP v oblasti Člověk a společnost. Vznikne specializované multimediální prostředí, jež bude přes standardní rozhraní schopné komunikovat s běžně rozšířenými Learning Management Systems (LMS) a zefektivní interakci mezi učitelem a žákem. Bude obsahovat výukové objekty organizované dle architektury metadat provázaných s principy moderní didaktiky. Prostředí bude uživatele vést k tomu, aby si postupnými kroky osvojovali metody kritické práce s historickými prameny a koncepty, s nimiž pracuje moderní didaktika a historiografie. Prostřednictvím řízení uživatelského chování v aplikaci podpoří implementaci inovativní učební metody do cílového prostředí.