cart
0

Generální katalog rukopisů uložených na území ČR a rukopisných bohemik v zahraničí

Provider
MÚA AV ČR
Project type
Interní projekty
Year of start
1969
Researcher in MÚA
Oddělení pro soupis a studium rukopisů

Stěžejním úkolem pracoviště je Generální katalog rukopisů uložených na území ČR a rukopisných bohemik v zahraničí. Katalog je zpracováván formou elektronické Databáze rukopisů a kodikologické literatury, jejíž otevřenost umožňuje katalogizaci nových rukopisů i zaznamenávání změn stávajících popisů.