cart
0

Edvard Beneš, Němci a Německo

Provider
GA ČR
Project code
GAP410/10/1273
Project type
Standardní projekty
Year of start
2010
Year of completion
2016
Researcher in MÚA
Richard Vašek
Beneficiary
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Předkládaný projekt je v prvé řadě projektem edičním, který vytvoří vědeckou základnu pro studium osobnosti Edvarda Beneše (1884-1948), politika, který patří k nejdiskutovanějším postavám moderních dějin nejenom v českém, ale i v mezinárodním kontextu. Záměrem projektu je zdokumentovat vývoj a proměny politiky i pohledu Edvarda Beneše ve vztahu k Němcům a Německu. Konkrétními cíly jsou (1) předložení vícesvazkové edice dokumentů, mapující období do roku 1938 (včetně), (2) uspořádání pravidelného přednáškového cyklu, semináře a závěrečné mezinárodní konference. Průbežně bude (3) doplňována také příslušná bibliografie a soupis pramenů z českých, německých, amerických, anglických, rakouských, francouzských a švýcarských archivů. Soupis pramenů, bibliografie i přednášky budou publikovány na projektových webových stránkách.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #