cart
0

Československo-rakouské vztahy 1918-1938

Provider
GA ČR
Project code
GP409/09/P636
Project type
Postdoktorandské granty
Year of start
2009
Year of completion
2011
Researcher in MÚA
Ota Konrád
Beneficiary
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Projekt je věnován výzkumu vztahů mezi Československem a Rakouskem v meziválečném období. Cílem projektu je předložení odborné monografie, zpracovávající dané téma.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #