cart
0

Česká politická pravice v osudových letech 1938-1945

Provider
GA ČR
Project code
GAP410/12/0468
Project type
Standardní projekty
Year of start
2012
Year of completion
2016
Researcher in MÚA
Josef Tomeš
Beneficiary
Univerzita Karlova / Filozofická fakulta
Participants
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Proponovaný pětiletý grantový projekt Česká politická pravice v osudových letech 1938-1945 se zaměří na diferencované působení a postoje pravicové části českého politického spektra v době od Mnichova do konce druhé světové války, na její účast v zápase na obranu republiky, v odboji a v oficiálních protektorátních strukturách, na její koncepce odboje i představy o poválečném uspořádání a vývoji osvobozené republiky. Výsledky výzkumu shrne kolektivní monografie, dalšími edičními výstupy budou kritická vydání tří významných memoárových rukopisů, vztahujících se k uvedené tematice a období, pamětí Františka Ježka, Jiřího Havelky a Vlastimila Klímy. V rámci grantu se dále počítá s uspořádáním jednodenní mezinárodní vědecké konference, věnované proměnám české politické elity v letech 1938-45, a s vydáním přehledové materiálové stati o dosud nepublikovaných memoárových textech českých autorů, vztahujících se k německé okupaci a českému odboji za druhé světové války.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #