cart
0

Aktuální otázky českých dějin v mezinárodních souvislostech

Provider
AV ČR
Project code
KSK8015116
Project type
Rozvoj badatelského výzkumu
Year of start
2001
Year of completion
2004
Researcher in MÚA
Ivan Šedivý
Beneficiary
Historický ústav AV ČR
Participants
Archeologický ústav AV ČR; Masarykův ústav AV ČR, Ústav dějin umění AV ČR; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Cílem projektu je soustředit výzkum na dosud opomíjená či tabuizovaná témata, která mají české historické vědy tématicky, metodicky a konceptuálně dále přiblížit současným evropským trendům a zároveň přispět k hlubšímu poznání historických determinant charakteru české společnosti v interakci s evropskou kulturou. Jedná se celkem o čtyři tématické okruhy: 1. Proměny českého historického vědomí, dějiny historiografie, analýza soudobých metod historického bádání, historická terminologie. 2. Vznik a vývoj české občanské společnosti, formování politické kultury, filosofická koncepce tzv. české demokracie, povaha politického systému, multietnická koexistence a problémy menšin, tolerance a diference, antidemokratický potenciál v českém politickém životě, charakter komunistického režimu. 3. Evropské vlivy v českém vizuálním umění a architektuře. 4. Výzkum klíčových procesů v přelomových fázích kulturně-etnického vývoje v nejstarším období.