cart
0

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů v platném znění (dále jen „Zákon“) MÚA jako povinný subjekt dle Zákona zveřejňuje v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) tyto informace:

 

Příslušné osoby pro přijímání oznámení v režimu Zákona:

 

Oznámení dle Zákona je možné podat

1. prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému MÚA:

Oznámení dle Zákona nesmí být anonymní, tj. musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele

 2. prostřednictvím oznámení Ministerstvu spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz)

  

MÚA vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 9 odst. 3 písm. a), e), h) nebo i) Zákona; v režimu Zákona přijímá oznámení pouze od:

Další informace pro výše uvedené oznamovatele jsou k dispozici na Intranetu MÚA.

K ochraně osobních údajů oznamovatelů a jiných dotčených osob viz Zásady ochrany soukromí (GDPR): https://www.mua.cas.cz/cs/zpracovani-osobnich-udaju-gdpr

Annexes

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #