cart
0

Zemřel Robert Kvaček

Ve věku 91 let zemřel v noci na dnešek historik Robert Kvaček. Kvaček patřil k největším osobnostem poválečné české historické vědy, těšil se respektu i mezi experty v zahraničí. Byl oblíbeným vysokoškolským pedagogem. Mezi jeho přední zájmy patřily dějiny diplomacie mezi světovými válkami a v období druhé světové války a kulturní dějiny konce 19. a počátku 20. století.

Rodák z Dvorců u Jičína vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Už za studií působil Kvaček jako asistent na Husově Ústavu československých dějin, po promoci se zapojil do vědecké práce. V roce 1967 byl na Univerzitě Karlově jmenován docentem. Pedagogicky působil i na dalších českých vysokých školách (Technická univerzita v Liberci, DAMU, FAMU) a pořádal přednášky pro veřejnost.

Jeho publikační činnost mu vynesla několikanásobné ocenění Cenou Egona Erwina Kische za literaturu faktu. V době normalizace nesměl přednášet dějiny 20. století a i tato okolnost podle pamětníků vedla k prohloubení Kvačkova zájmu o 19. století. Titul univerzitního profesora mohl získat až po sametové revoluci. Napsal například knihy Causa Emil Hácha, Generál Alois Eliáš, Obžalována je vláda či Poslední den.

Na Kvačka takto vzpomíná ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR Rudolf Kučera: „Robert Kvaček s MÚA dlouhodobě a hojně spolupracoval jak na pořádaných akcích, tak na vydávaných publikacích a byl učitelem mnoha mých kolegyň a kolegů. Historické obci bude nesmírně chybět.

Náš emeritní pracovník Josef Tomeš je autorem Kvačkova nekrologu publikovaném na webu Lidovky.cz.

Zdroj textu: ČTK

Zdroj obrázku: liberec.rozhlas.cz

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #