cart
0

Vyšlo nové číslo Zpravodaje MÚA AV ČR

mua.cas.cz – Zpravodaj Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., přináší přehled toho nejdůležitějšího, co se v uplynulém roce odehrálo v Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd ČR. V jednotlivých částech tohoto zpravodaje jsou představeny odborné aktivity našeho pracoviště a zčásti také činnosti mimopracovní.


Jako tradičně je nejobsáhlejší rubrika Z vědeckého života, ve které připomínáme početné loňské konference, semináře, výstavy, přednášky nebo prezentace nových knih. Výzkumná činnost představuje ukončené i aktuálně řešené projekty. Rubrika Archivní činnost seznamuje s novinkami v archivních odděleních a je doplněna zjednodušenou verzí výroční zprávy Archivu AV. Součástí této kapitoly je tentokrát důležitá informace týkající se knihovny Ústavu T. G. Masaryka a jejího přemístění do nových prostor. Podrobněji informujeme o završeném týmovém projektu, který byl věnován Edvardu Benešovi a jehož výsledkem je několikasvazková edice dokumentů. V rozhovoru představujeme profesora Arnolda Suppana, bývalého viceprezidenta Rakouské akademie věd (ÖAW), naší dlouholeté zahraniční partnerské instituce. Jako každoročně zpravodaj uzavíráme výběrovou anotovanou bibliografi í a představením novinek z našich časopisů a edičních řad.

Photo gallery